Grzegorz Popłoński

Trener, Coach, Asesor, Konsultant HR

Od 15 lat Konsultant HR, asesor i trener wspierający ludzi w rozwoju w pracy. Od 10 lat medytuje i edukuje się w obszarze podejść kontemplacyjnych…

Wykorzystuje połączenie tych dwóch ścieżek, by pomagać innym w odnajdywaniu bardziej zintegrowanego i satysfakcjonującego życia zawodowego.

Certyfikowany coach w podejściu Zen Coachingu / Trener przywództwa w podejściu kontemplacyjnym (Proactive Leadership Academy) / Praktykiem i absolwent zaawansowanego treningu Uważnej Komunikacji (Green Zone Leader nadawany przez Green Zone Institute).

Łączy bardzo duże doświadczenie w diagnozie kompetencji z nastawieniem na wspieranie rozwoju Klientów, a także klasyczne podejście do przywództwa i zarządzania kompetencjami z praktykami nurtów kontemplacyjnych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z tematów takich jak: przywództwo: nastawienia i zaufanie w pracy menedżera, empatyczna komunikacja, udzielanie informacji zwrotnej, rola menedżera w organizacji, ocena kompetencji, w tym kursy typu train the trainer, z obszaru metodologii
Assessment i Development Centre.

Wspiera Klientów nie tylko w rozwijaniu umiejętności i budowaniu efektywności, ale również w odnajdywaniu satysfakcji i komfortu w pracy.

Wiesława Serkowska

Psycholog biznesu, Mentorka, Superwizorka, Executive coach, Trener

Od ponad 20 lat kompleksowo wspiera firmy – współtworząc i realizując projekty rozwojowe dla liderów i talentów w formie szkoleń, coachingu, mentoringu i superwizji rozmów z podwładnymi. Współpracuje z zarządami i wyższą kadrą kierowniczą, w ramach coachingu indywidualnego, board coachingu, 360 feedback i Upward feedback oraz warsztatów doradczych i rozwojowych. Ekspertka w obszarze rozwoju przywództwa i organizacji, trener w podejściu uważności i współczucia. Absolwentka trzyletniego programu Karuna Training z zakresu Psychologii Kontemplatywnej. Uczyła się również i praktykowała w Tybetańskim Ośrodku Tushita w Dharamsali, w północnych Indiach.

Jest akredytowaną superwizorką Izby Coachingu, posiada certyfikat ukończenia rocznego programu dla superwizorów prowadzonego przez Academy of Executive Coaching, GB. Prowadzi indywidualne i grupowe superwizje dla coachów oraz przedstawicieli innych zawodów pomocowych, w tym pracowników Domów i Ośrodków Pomocy Społecznej. W swojej karierze przez kilka lat zarządzała Leadership Development International – LDI (wraz z AchieveGlobal I Kepner Tregoe należącą do holdingu UBD ), oraz własną firmą szkoleniową. Zdobyła także solidne podstawy w zakresie Psychologii Kontemplatywnej (wschodniej), biorąc udział w trzyletnim programie Karuna Training, opartym na programie nauk jedynego buddyjskiego uniwersytetu na świecie – Uniwersytetu Naropa w Colorado. Od 2010 roku współpracuje z EY Academy of Business. Od kilku lat jest także w gronie moderatorów Mixera

CEO Round Table, (projekt RSQ Management), wydarzenia networkingowo – rozwojowego dla prezesów międzynarodowych firm.

Donata Borkowska

Coach, Trener, Konsultant, Psychoonkolog

Od ponad 20 lat pracuje w biznesie i dla biznesu…

Własne doświadczenia sprzedażowe i menedżerskie pozwalają jej lepiej zrozumieć Organizacje, dla których prowadzi działania szkoleniowe i konsultingowe.

Od 17 lat wspiera rozwój swoich Klientów prowadząc szkolenia…

specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich z zakresu zarządzania przez cele, zarządzania sprzedażą, kierowania ludźmi, komunikacji menedżerskiej, stylów kierowania, budowania zespołu, motywowania, coachingu, efektywności własnej. Prowadzi również szkolenia z zaawansowanych technik sprzedaży i obsługi Klienta. Wielokrotnie odpowiadała za prowadzenie w organizacjach kompleksowych, wieloletnich programów rozwojowych, obejmujących zakresem wszystkie stanowiska w Firmie.

Jako Coach ICC…

pracuje z menedżerami nad rozwojem ich kompetencji menedżerskich i osobistych predyspozycji przydatnych w efektywnym realizowaniu zadań. Pomaga kadrze kierowniczej wdrażać zmiany, dzięki którym skuteczniej osiągają stawiane im cele.

Jako psychoonkolog…

wspiera chorych onkologicznie i ich rodziny prowadząc warsztaty terapii Simontona.